Carina

Augustsson

Synergize Business Management AB

Certifierad utbildare och har licens i olika ledarskaps-, grupp- och individutvecklingsprogram

 

Carinas uppdrag inom affärsutveckling är varierande från ledarskaps- utbildningar, organisations- och förändringsutvecklings- projekt, KickOFF-KickON, grupputveckling och individuell coaching, Change Management, Lean Ledarskap.

Carinas kunder och samarbetspartners

Carinas licenser

''Situationsanpassat Ledarskap, av Dr Paul Hersey

''Påverkan och Förändring, av Dr Paul Hersey och Dr Bo Gyllenpalm

''7 Goda Vanor, av Stephen R Covey

''GDQ, Högpresterande Team, av Susann Wheelan

''NLP, Neuro Lingvistisk Programmering, av Richard Bandler

''Certified Integrative Coach, av Coach2coach Kjell Enhager, Magnus Kull och Per ''Bjerestam

''Perpektiv av PAT Management Förändringens 4 Rum, av Dr Claes Jansen

''SDI och Relationship Awareness Theory, av Dr Elias Porter

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Carina Augustsson

0708 - 10 20 65

© Synergize Business Management AB 2013